adventcorona
advent
Aktivitetshuset SEA er som mange andre ramt af forsamlingsforbuddet.

Det vil være muligt at fortsætte aktiviteterne i det omfang,

brugerne ønsker det,

(højest 10 personer og som hidtil med sikkerhedsafstand).

Der skal benyttes mundbind eller visir, så længe man står eller bevæger sig omkring i huset.

__________________________ 


DATASTUEN
 

Det er med beklagelse, at jeg hermed aflyser alle Datastuens kurser og

aktiviteter resten af 2020,og udsætter til januar 2021

.
Det er hensynet til såvel kursisters som instruktørers sikkerhed,

der er begrundelse for aflysningen.


Vi håber på jeres forståelse

og glæder os til at se jer til januar, med opstart i uge 2.Irene Westergaard

__________________________  grundris


 

_____________________________

Det sker i Aktivitetshuset SEA hver ugeCafe`eftermiddag hver onsdag med spændende foredrag eller musikunderholdning

se programmet under linket Cafe`eftermiddag
.
Gratis underholdning mod køb af kaffe m/brød  kr.30,-


UGEAKTIVI

Alle er velkommen til at deltage i  alle Aktivitetshusets aktiviteter,


det er gratis at benytte næsten alle aktiviteter og kursustilbud,


der betales kun for materialer og køb af kaffe m/brød på de enkelte hold.

Mød bare op, du kan se tid, sted og kontaktperson under  linket

Aktiviteter eller kontaktpersoner.________________

 


Dataefterar20
Billedresultat for edb     SEA´s Datastue


 

 Datastuen på SEA i Skærbæk

Datastuen på SEA tilbyder IT kurser for SEA´s brugere og andre. Kurserne afvikles i 4 årlige moduler, hver af 10-12 timers varighed. Der er mulighed for at     oprette 7-8 hold, efter behov og efterspørgsel, med 6-7 deltagere på hver. 

Der undervises i grundlæggende PC, tekstbehandling, brug af internet herunder offentlig selvbetjening og mail, samt andre emner efter ønske og behov.
Desuden tilbydes emner som: Ipad/tablet, smartphone, geocaching, PC genopfriskning og slægtsforskning  i forhold til efterspørgsel. Der tilbydes personlig        hjælp i en åben net cafe flere gange årligt, se program.

Tilbuddet varetages af ca. 12 frivillige, ulønnede medarbejdere, der tilrettelægger og afvikler kurserne eller er tovholdere på interessegrupper med IT-relateret indhold.

Kursernes formål er at udvikle og styrke den enkelte kursists IT-kundskaber så vedkommende bliver i stand til at anvende digitale selvbetjeningsmuligheder og andre funktioner på en PC., smartphone eller tablet. Vi lægger vægt på at kunne give individuel instruktion, men også på socialt samvær, hvor der deles tips og erfaringer i anvendelse af PC og andre digitale medier.

Der er et deltagergebyr på 100 kr pr person pr modul til vedligehold af materiel og kopier i forbindelse med kurset. Hjælp i Net cafeen betales med 25kr. pr. henvendelse. Temadage 25 kr.

Ud over deltagergebyr er det kutyme at man køber kaffe/the i SEA´s cafe i pausen.

Kontakt og tilmelding: Irene Westergaard tlf.: 74 75 21 19                                                                 

Databill_____________


taxa

 

   

 

 

 

 

 

 

Gå til toppen