Kan være et billede af 1 person, spiller på et musikinstrument og tekst, der siger "Aktivitetshuset SEA Sả er der igen gode oplevelser pả SEA hver onsdag eftermiddag. Onsdag den 12. maj kl. 14-16 kommer Torild Aasen fra Kvaemndrup, hun fortaeller og underholder med harmonikaspil. Temaet er: "Vejen til Mellemesten" Som ung kvinde korte Torild Aasen fra Kvaemdrup som lastbilchauffor i Ost- og Sydeuropa samt Mellemosten. I dag lever hun af at undervise harmonikaspil. Arrangementet er gratis mod kob af kaffen kr. 30,- Da antal deltagere er begraenset til 25 skal du tilmelde dig dette arrangement hos Birte Tornqvist tf.: 24 45 32 66 Der er fa pladser tilbage"Kan være et billede af tekst

_____________

DATASTUEN
 

På grund af smitterisiko udsættes alle kurser i datastuen

indtil videre.
.
Det er hensynet til såvel kursisters som instruktørers sikkerhed,

der er begrundelse for aflysningen.


Vi håber på jeres forståelse

og glæder os til at se jer når det igen bliver muligt.Irene Westergaard

_________


renover

                           

 grundris

_____________________________
Det sker i Aktivitetshuset SEA hver ugeCafe`eftermiddag hver onsdag med spændende foredrag eller musikunderholdning

se programmet under linket Cafe`eftermiddag
.
Gratis underholdning mod køb af kaffe m/brød  kr.30,-


Ugeaktiviteter

Alle er velkommen til at deltage i  alle Aktivitetshusets aktiviteter,


det er gratis at benytte næsten alle aktiviteter og kursustilbud,


der betales kun for materialer og køb af kaffe m/brød på de enkelte hold.

Mød bare op, du kan se tid, sted og kontaktperson under  linket

Aktiviteter eller kontaktpersoner.________________

 


Dataefterar20
Billedresultat for edb     SEA´s Datastue


 

 Datastuen på SEA i Skærbæk

Datastuen på SEA tilbyder IT kurser for SEA´s brugere og andre. Kurserne afvikles i 4 årlige moduler, hver af 10-12 timers varighed. Der er mulighed for at     oprette 7-8 hold, efter behov og efterspørgsel, med 6-7 deltagere på hver. 

Der undervises i grundlæggende PC, tekstbehandling, brug af internet herunder offentlig selvbetjening og mail, samt andre emner efter ønske og behov.
Desuden tilbydes emner som: Ipad/tablet, smartphone, geocaching, PC genopfriskning og slægtsforskning  i forhold til efterspørgsel. Der tilbydes personlig        hjælp i en åben net cafe flere gange årligt, se program.

Tilbuddet varetages af ca. 12 frivillige, ulønnede medarbejdere, der tilrettelægger og afvikler kurserne eller er tovholdere på interessegrupper med IT-relateret indhold.

Kursernes formål er at udvikle og styrke den enkelte kursists IT-kundskaber så vedkommende bliver i stand til at anvende digitale selvbetjeningsmuligheder og andre funktioner på en PC., smartphone eller tablet. Vi lægger vægt på at kunne give individuel instruktion, men også på socialt samvær, hvor der deles tips og erfaringer i anvendelse af PC og andre digitale medier.

Der er et deltagergebyr på 100 kr pr person pr modul til vedligehold af materiel og kopier i forbindelse med kurset. Hjælp i Net cafeen betales med 25kr. pr. henvendelse. Temadage 25 kr.

Ud over deltagergebyr er det kutyme at man køber kaffe/the i SEA´s cafe i pausen.

Kontakt og tilmelding: Irene Westergaard tlf.: 74 75 21 19                                                                 

Databill_____________


taxa

 

   

 

 

 

 

 

 

Gå til toppen